0212 871 1060

ISO 17024 Dokümantasyonu ve Danışmanlık

TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi nedir?

ISO 17024 standardı; Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartları belirleyen ve kuruluşların belgelerinin uluslararası tanınırlığını sağlamaları ve bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmelerini sağlayan standarttır.

Akreditasyon başvuru süreci

  • Sistemin oluşturulması ve işletilmesi
  • Akreditasyon kuralları gereği belirlenen süre adetlerde faaliyetler gerçekleştirilerek kayıtların oluşturulması
  • Başvuru dosyası oluşturulması ve TÜRKAK’a sunulması
  • Evrakların TÜRKAK tarafından kontrolü (Varsa talep edilen eksiklerin tamamlanmasından sonra diğer adıma geçilir)
  • TÜRKAK tarafından yapılacak denetim tarihinin belirlenmesi
  • Denetçiler tarafından doküman incelemesi ve saha denetiminin tamamlanması
  • Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi
  • Denetim raporununkomite tarafından incelenmesi ve belgenin yayınlanması

MYK Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu

MYK tarafından yetkilendirilmek için zorunlu olan ISO 17024 standardının kurumunuza özgü hazırlanması ve işletilmesi yetkilendirmenin temel aşamalarından olup, konusunda deneyimli profesyonellerimizden destek alabilir ya da sisteme ait doküman oluşturma talebi oluşturabilirsiniz.

ISO 17024 Danışmanlık Hizmeti

ISO 17024 Kalite El Kitabı

ISO 17024 Prosedürler

ISO 17024 Talimat ve Formlar

--

TEKLIF AL