0212 871 1060

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri

EĞİTİM PROGRAMININ AMACI

Hızla gelişen sanayi, ve diğer iş sahalarında bulunan tehlikelerin yok edilmesi veya en aza indirilmesi ile çalışanların sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla bu konuda yetişmiş profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır.

Kurumumuzdan alacağınız eğitim programını tamamladıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak sınavda başarılı olarak İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi almaya hak kazanırsınız.

KİMLER BAŞVURABİLİR

  • 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun aşağıda belirtilen mezun olanlar;
  • Mühendislik mimarlık fakültelerinin tüm bölüm mezunları
  • Fen Edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümleri mezunları
  • Teknik Eğitim Fakültelerinden teknik öğretmen olarak mezun olanlar
  • 2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği önlisans programından mezun olanlar

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylardan başvuru sırasında,

  • Dilekçe
  • Diploma* (Aslı veya Noter onaylı suret)
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

* Not: Diploma ile kimlik arasında soyadı farkı bulunması halinde, değişikliği gösterir belge ibrazı talep edilecektir.

EĞİTİM SÜRESİ

220 Saat Uzaktan Eğitim: 90 Saat Örgün Eğitim: 90 Saat Uygulamalı Eğitim (staj): 40 Saat

AÇIKLAMALAR

Örgün Eğitimler toplam 15 gün, günde 6 saattir. Son Başvuru Tarihleri Uzaktan Eğitim başlangıç tarihinden 4 gün öncedir.

EĞİTİME BAŞVUR